Åpenhet og tillit

Dette er Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside om åpenhet i forvaltningen, og Norges deltakelse i Open Government Partnership vil være et av de viktigste temaene.

Denne nettsiden er ikke ferdig, og kanskje den egentlig aldri blir ferdig heller. Les mer om dette på den første bloggposten om nettstedet og arbeidet med fjerde handlingsplan.

Du kan:

Lese bloggen

Lese mer om forvaltningens arbeid med åpenhet og OGP

Foreslå tiltak til den nye handlings­planen for åpenhet