Blogg

Hei, og velkommen til nettsiden vår! 13. november 2017

Vi jobber med å lage en ny nettside om åpenhet i den norske forvaltningen. Denne nettsiden skal fremme åpenhet gjennom å informere og engasjere, og vi ønsker å hente inspirasjon fra dere, og presentere ideer til en åpen forvaltning.

Norge deltar i det internasjonale initiativet Open Government Partnership, og innen neste sommer skal vi ha laget en fjerde handlingsplan. Den planen ønsker vi blant annet å lage her, på denne nettsiden, sammen med dere.

Fredag 24. november 2017 inviterer OGP-rådet og til seminaret «Hvor åpent er Norge?». Kommer du?

Har du noen forslag til oss? Hva burde være med på denne siden om åpenhet i forvaltningen? Hva er det interessant å høre mer om? Hva lurer dere på? Skal vi presentere data og telle og lage statistikk? Eller er det bedre at vi skriver tekst og forklarer problemstillinger og utfordringer? Spørsmål og svar om innsyn og åpenhet? Lenke til viktige rapporter om forvaltning og transparens? Skal vi kommentere åpenhetsaspektet i nyhetssaker?

Takk for alle innspill!

IRM 26. mars 2018

IRM betyr «Independent Reporting Mechanism «. Dette er OGPs revisjonsorgan. De vurderer de enkelte landenes handlingsplaner for å se hvordan disse har oppfylt sine forpliktelser. IRM gir også anbefalinger til det enkelte land om hvordan de kan utvikle gode handlingsplaner.

IRM har en egen ekspert i hvert enkelt land. Vedkommende tar på eget initiativ kontakt med de ansvarlige for de enkelte delene av handlingsplanen. I tillegg vurderer de om planen er blitt utarbeidet i tråd med OGPs prinsipper.

Hvert land utarbeider en egenevaluering etter at handlingsplanen har vært operativ i ett år. Norge leverte sin egenevaluering på Handlingsplan 3 høsten 2017. IRM arbeider nå med å ferdigstille sin evaluering av Handlingsplan 3 basert på Norges egenevaluering.

Popups for brukertilbakemeldinger 8. desember 2017

For å få tilbakemeldinger fra dere som besøker nettstedet vårt har vi lagt til en popup som dukker opp nederst i høyre hjørne når man åpner siden for første gang. Alt som blir skrevet her er anonymt, og blir i utgangspunktet ikke publisert på nettstedet.

Det eneste unntaket er om vi skriver rapporter eller bloggposter om tilbakemeldingene, da kan det hende vi tar med sitater fra ting vi har fått tilbakemeldinger om, men det er fortsatt anonymt. Disse tilbakemeldingene skiller seg derfor ganske klart fra den andre måten å komme med forslag og gi oss tilbakemeldinger på.

Det andre måten å komme med forslag og gi oss tilbakemeldinger er å legge til kommentarer på nye bloggposter. Kommentarer på bloggposter blir publisert på nettstedet, og er altså synlige for alle.

Over tid vil vi slå av og på disse popupene, forandre spørsmålene vi stiller, og plassere dem på ulike deler av nettstedet, alt etter hva vi trenger innspill om.

Eksempler på nettsteder med offentlige data 21. november 2017

De siste årene har en rekke offentlige datasett blitt publisert på nye måter, både som rådata til viderebruk og på nettsteder man kan bla i og grave seg ned i. Her har vi samlet noen av de nyeste og beste eksemplene:

Statsregnskapet (DFØ)

Statsregnskapet er en egen stortingsmelding som sendes til Stortinget innen 1. mai hvert år, og inneholder et detaljert statsregnskap med oversikter og statens utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) lanserte i høst det nye nettstedet statsregnskapet.dfo.no, der enhver kan klikke seg frem til detaljerte opplysninger, vise disse i grafer og laste ned.

Norskpetroleum.no

Fram til 2014 publiserte Oljedirektoratet et trykket hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Dette heftet er nå erstattet av et dynamisk og brukervennlig nettsted med oppdaterte tall og fakta, kart og figurer.

Felles datakatalog

Felles datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen, og hva de betyr. Datakatalogen er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Difi og øvrige SKATE-etater.

Data.norge.no

Data.norge.no er et register over åpne data i Norge, og driftes av Direktoratet for forvaltning og ikt. Nettstedet ble først lansert i 2010, og har registrert mange hundre ulike datasett.