Eksempler på nettsteder med offentlige data

De siste årene har en rekke offentlige datasett blitt publisert på nye måter, både som rådata til viderebruk og på nettsteder man kan bla i og grave seg ned i. Her har vi samlet noen av de nyeste og beste eksemplene:

Statsregnskapet (DFØ)

Statsregnskapet er en egen stortingsmelding som sendes til Stortinget innen 1. mai hvert år, og inneholder et detaljert statsregnskap med oversikter og statens utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) lanserte i høst det nye nettstedet statsregnskapet.dfo.no, der enhver kan klikke seg frem til detaljerte opplysninger, vise disse i grafer og laste ned.

Norskpetroleum.no

Fram til 2014 publiserte Oljedirektoratet et trykket hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Dette heftet er nå erstattet av et dynamisk og brukervennlig nettsted med oppdaterte tall og fakta, kart og figurer.

Felles datakatalog

Felles datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen, og hva de betyr. Datakatalogen er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Difi og øvrige SKATE-etater.

Data.norge.no

Data.norge.no er et register over åpne data i Norge, og driftes av Direktoratet for forvaltning og ikt. Nettstedet ble først lansert i 2010, og har registrert mange hundre ulike datasett.

Hei, og velkommen til nettsiden vår!

Vi jobber med å lage en ny nettside om åpenhet i den norske forvaltningen. Denne nettsiden skal fremme åpenhet gjennom å informere og engasjere, og vi ønsker å hente inspirasjon fra dere, og presentere ideer til en åpen forvaltning.

Norge deltar i det internasjonale initiativet Open Government Partnership, og innen neste sommer skal vi ha laget en fjerde handlingsplan. Den planen ønsker vi blant annet å lage her, på denne nettsiden, sammen med dere.

Fredag 24. november 2017 inviterer OGP-rådet og til seminaret «Hvor åpent er Norge?». Kommer du?

Har du noen forslag til oss? Hva burde være med på denne siden om åpenhet i forvaltningen? Hva er det interessant å høre mer om? Hva lurer dere på? Skal vi presentere data og telle og lage statistikk? Eller er det bedre at vi skriver tekst og forklarer problemstillinger og utfordringer? Spørsmål og svar om innsyn og åpenhet? Lenke til viktige rapporter om forvaltning og transparens? Skal vi kommentere åpenhetsaspektet i nyhetssaker?

Takk for alle innspill!