De siste årene har en rekke offentlige datasett blitt publisert på nye måter, både som rådata til viderebruk og på nettsteder man kan bla i og grave seg ned i. Her har vi samlet noen av de nyeste og beste eksemplene:

Statsregnskapet (DFØ)

Statsregnskapet er en egen stortingsmelding som sendes til Stortinget innen 1. mai hvert år, og inneholder et detaljert statsregnskap med oversikter og statens utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) lanserte i høst det nye nettstedet statsregnskapet.dfo.no, der enhver kan klikke seg frem til detaljerte opplysninger, vise disse i grafer og laste ned.

Norskpetroleum.no

Fram til 2014 publiserte Oljedirektoratet et trykket hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet. Dette heftet er nå erstattet av et dynamisk og brukervennlig nettsted med oppdaterte tall og fakta, kart og figurer.

Felles datakatalog

Felles datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen, og hva de betyr. Datakatalogen er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Difi og øvrige SKATE-etater.

Data.norge.no

Data.norge.no er et register over åpne data i Norge, og driftes av Direktoratet for forvaltning og ikt. Nettstedet ble først lansert i 2010, og har registrert mange hundre ulike datasett.