Handlingsplanene skal bestå av målbare forpliktelser. Forpliktelsene skal medføre at forvaltningen «strekker seg lenger» enn den ville ha gjort uten slike forpliktelser. Det at forpliktelsene skal være målbare innebærer at man i ettertid skal kunne undersøke hvorvidt forpliktelsen hadde en effekt, eller ikke.

Fra Norge ble med i Open Government Partnership har Norge laget tre handlingsplaner.

  1. Første handlingsplan (hos opengovpartnership.gov)
  2. Andre handlingsplan (pdf) (les om høringsrunden på regjeringen.no)
  3. Tredje handlingsplan
  4. Fjerde handlingsplan (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har koordineringsansvar for fjerde handlingsplan, som skal oversendes Open Government Partnership sommeren 2018.