Vi jobber med å lage en ny nettside om åpenhet i den norske forvaltningen. Denne nettsiden skal fremme åpenhet gjennom å informere og engasjere, og vi ønsker å hente inspirasjon fra dere, og presentere ideer til en åpen forvaltning.

Norge deltar i det internasjonale initiativet Open Government Partnership, og innen neste sommer skal vi ha laget en fjerde handlingsplan. Den planen ønsker vi blant annet å lage her, på denne nettsiden, sammen med dere.

Fredag 24. november 2017 inviterer OGP-rådet og til seminaret «Hvor åpent er Norge?». Kommer du?

Har du noen forslag til oss? Hva burde være med på denne siden om åpenhet i forvaltningen? Hva er det interessant å høre mer om? Hva lurer dere på? Skal vi presentere data og telle og lage statistikk? Eller er det bedre at vi skriver tekst og forklarer problemstillinger og utfordringer? Spørsmål og svar om innsyn og åpenhet? Lenke til viktige rapporter om forvaltning og transparens? Skal vi kommentere åpenhetsaspektet i nyhetssaker?

Takk for alle innspill!