I ettertid har departementene arbeidet videre med dette. Her finner du de forslagene departementene har sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til handlingsplanen.

Vi ber dere som har kommentarer eller merknader til disse utkastene om å sende dem til postmottaket i KMD ( postmottak@kmd.dep.no ) innen 22. oktober. Ikke alle departementene har oppgitt om og i så fall hvilke sivilsamfunnsorganisasjoner de samarbeider med. Vi oppfordrer organisasjonene om å oppgi de departementene eller andre etater og offentlige virksomheter de ser på som sine samarbeidspartnere.

OGP-handlingsplan 4 forpliktelser innspill september 2018 (PDF)