Den offisielle dagsordenen er ennå ikke kommet, men vertskapet lover et variert program. Se ellers OGPs hjemmeside om toppmøtet. 

Vi minner om at stikkord for dette møtet er:

  • Inkludering
  • Sikre deltakelse
  • Digitalt demokrati

Toppmøtet er åpent både for forvaltning og det sivile samfunn i de enkelte landene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar med delegasjon ledet av statssekretær Paul Chaffey.

Vi vil oppfordre særlig det sivile samfunnet til å delta på dette arrangementet.
KMD vil legge ut mer informasjon fortløpende om toppmøtet.