Toppmøtene er en enestående møteplass mellom forvaltningen i de enkelte landene og det sivile samfunn. I tillegg deltar en rekke internasjonale organisasjoner.

Blant temaene er anti-korrupsjon, sivilsamfunnsengasjement og offentlige tjenester.