Utsikt over Tbilisi fra møtelokalene.
Møte ble avholdt på en høyde utenfor Georgias hovedstad Tbilisi med flott utsikt ut over byen. Foto: KMD

Flere statsledere og politikere fra deltakernasjonene hadde funnet veien til møtet. Det hadde også mange fra de ulike statenes forvaltninger og ikke minst utsendinger fra det sivile samfunn. De europeiske landene er selvsagt godt representert, men den norske delegasjonen hadde gleden av også å møte delegater fra Afghanistan, Pakistan, Paraguay og Nigeria.

St Georg-statuen
St Georg troner over byen i sin kamp mot draken. Foto: KMD

Mesteparten av møtet fant sted på et høydedrag utenfor byen. Utformingen av arealene muliggjorde både formelle og ikke minst mer uformelle møter mellom delegatene.

Fra Norge stilte to representanter, begge fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Flere delegater fra andre nasjoner og organisasjoner ønsket å bli bedre kjent med norsk åpenhetsarbeid. Canada ville vite mer om offentlighetsloven, mens andre etterlyste hvor man kunne finne informasjon om utslipp fra norske byer. Temaer OGP er særlig opptatt av, er antikorrupsjonsarbeid og viderebruk av data. Men vi ser at mange også er opptatt av likestilling og miljø. Kommuner, og særlig byer spiller en stadig større rolle på disse konferansene.

Inngangspartiet til Tbilisis offentlige servicekontor.
Tbilisis offentlige servicekontor i svært futuristisk stil ligger sentralt til i byen og kan tilby publikum en rekke offentlige tjenester. Foto: KMD

Selv om Georgia har en kort historie som selvstendig land, og enda kortere som et åpent og demokratisk samfunn, er det tydelig at de anstrenger seg for å oppfattes som en europeisk nasjon. Møtet ble avholdt i Georgia siden de har ledet OGP det siste året. Nå overtar kanadierne ledelsen.