Møtet ble arrangert på noe utradisjonell måte: deltakerne samlet seg rundt fire bord og sammen diskuterte de seg fram til forslag til forpliktelser. PWC loset deltakerne gjennom seminaret.

Møtedeltagerne i gruppesamtaler
Foto: Tom Arne Nygaard

Mange syntes arbeidsformen var nyttig, mens andre var noe mer i tvil om dette var den beste måten å utarbeide forpliktelsene på. I alt 25 deltok på seminaret.

Innspillene finner du nedenfor, men de er også sendt til alle dem som var innbudt til seminaret. Dersom noen synes de brenner inne med gode forslag, er det fortsatt mulighet å sende inn framlegg til forpliktelser innen 20. august. Dette gjelder både det sivile samfunn og departementene.