Advokatforeningen

Norsk arkivråd (NA)

Norsk Presseforbund (NP)

Innspill fra PWYP Norge

Skriftlig innspill på Prop 1 S (2018-2019) fra Transparency International Norge og Tax Justice Network – Norge

Merknad til Forpliktelse nr 8: «Etablere offentlig register over reelle rettighetshavere» fra – Transparency International Norge (TI Norge)