Siden 2015 har vi i Norge hatt et OGP-råd, eller åpenhetsråd. Dette rådet har bistått i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner, og kommet med innspill knyttet til åpenhetsarbeidet i Norge generelt.

Rådet skal ta selvstendige initiativ og er en samtalepartner for departementene. Rådet har dermed en god mulighet til å bidra til større åpenhet i offentlig sektor.

Se orientering om OGP-rådets arbeid 2020-2021(pdf)