For å få tilbakemeldinger fra dere som besøker nettstedet vårt har vi lagt til en popup som dukker opp nederst i høyre hjørne når man åpner siden for første gang. Alt som blir skrevet her er anonymt, og blir i utgangspunktet ikke publisert på nettstedet.

Det eneste unntaket er om vi skriver rapporter eller bloggposter om tilbakemeldingene, da kan det hende vi tar med sitater fra ting vi har fått tilbakemeldinger om, men det er fortsatt anonymt. Disse tilbakemeldingene skiller seg derfor ganske klart fra den andre måten å komme med forslag og gi oss tilbakemeldinger på.

Det andre måten å komme med forslag og gi oss tilbakemeldinger er å legge til kommentarer på nye bloggposter. Kommentarer på bloggposter blir publisert på nettstedet, og er altså synlige for alle.

Over tid vil vi slå av og på disse popupene, forandre spørsmålene vi stiller, og plassere dem på ulike deler av nettstedet, alt etter hva vi trenger innspill om.