Norges OGP-handlingsplan 4 gjelder for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021. Planen, som fra starten av inneholder i alt åtte forpliktelser, kan leses her (PDF). Planen er dynamisk i den forstand at den kan suppleres med flere forpliktelser underveis i perioden.

Vi tar derfor gjerne imot forslag til forpliktelser som kan supplere handlingsplan nr. 4. Til dette trenger vi innspill både fra forvaltningen, kommunesektoren og det sivile samfunn. Innspill og forslag kan sendes inn via dette skjemaet.