Norge skal lage en ny OGP-handlingsplan for perioden fra 2018 til 2020. Til dette trenger vi innspill fra det sivile samfunn. Innspill og forslag til vårt arbeid kan sendes inn via dette skjemaet.