Noregs handlingsplan 5 – Open Government Partnership (OGP) 2024-2027

Dette er den femte handlingsplanen regjeringa har utarbeida for Open Government Partnership.

Les handlingsplanen her (regjeringen.no)

Ei open forvaltning bidreg til å halde beslutningstakarar ansvarlege, det gir moglegheiter for påverknad og det er med på å bygge borgarane si tillit til offentleg forvaltning.Noregs handlingsplan 5 – Open Government Partnership (OGP) 2024-2027

 

Tematiske områder

Offentlege innkjøp

Universell utforming og digital inkludering

Arkiv, journalføring, e-innsyn

Anti-korrupsjon