Aktuelt

OGP handlingsplan 2024-2027

Forvaltningen og det sivile samfunn har i løpet av det siste året utarbeidet utkast til Norges OGP-handlingsplan nr. 5 (2024-2027). Vi ber om eventuelle kommentarer/merknader innen torsdag 30. juni 2023.

Les mer her

lyspære

OGP-rådet

Siden 2015 har vi i Norge hatt et OGP-råd, eller åpenhetsråd. Dette rådet har bistått i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner, og kommet med innspill knyttet til åpenhetsarbeidet i Norge generelt.

Les mer

puslespill

Interessentforumet

Interessentforumet («Stakeholders forum») består av deltakere sivilsamfunnet, OGP-rådet og de departementene som har forpliktelser i inneværende handlingsplan. Normalt møtes forumet tre til fire ganger i året.Forumet skal følge gjennomføringen av handlingsplanen, men også komme med innspill til nye forpliktelser.

Åpne dører

Hvorfor åpenhet?

Det er flere grunner til at åpenhet i forvaltningen er viktig:

1. Åpenhet styrker demokratiet

Alle har rett til å påvirke offentlig politikk. Da må innbyggerne vite hva som skjer i offentlig sektor, og hvordan offentlig sektor fungerer.

 

2. Åpenhet gir bedre saksbehandling

Når kommune og stat er åpen, kan vi være tryggere på at alle sider av en sak er belyst. Da blir alle de små og store beslutningene forvaltningen tar bedre, og mer korrekte. I tillegg bruker vi våre felles ressurser mer effektivt.

 

3. Åpenhet ansvarliggjør

Åpenhet gjør det mulig å kontrollere hva forvaltningen driver med. Dette kan bidra til å hindre maktmisbruk, og redusere sløsing med ressurser. Åpenhet gjør det mulig å holde politikerne og forvaltningen ansvarlig for sine beslutninger og handlinger.

 

4. Åpenhet motvirker korrupsjon

Åpenhet om hvordan penger beveger seg kan bidra til å motvirke korrupsjon og redusere ineffektivitet i økonomien. Dette gjelder ikke minst internasjonale finansstrømmer. Større åpenhet om internasjonale finansstrømmer vanskeliggjør internasjonal korrupsjon, og kan trygge skattegrunnlaget til nasjonalstatene. Et godt eksempel er måten økt åpenhet om penger som flyttes på tvers av landegrenser kan bidra til å sikre fattige land inntekter fra sine naturressurser, slik at de ikke blir avhengige av utviklingshjelp.

En av måtene norske myndigheter jobber med åpenhet i forvaltningen er gjennom det internasjonale samarbeidet Open Government Partnership (OGP).