Viktige hovedtema for dette toppmøtet var tillit, antikorrupsjon, åpenhet om reelle rettighetshavere, f.eks. aksjeeiere, åpenhet om store kontrakter og offentlige anskaffelser, likestilling, inkludering av ungdom og forsvar av sivile rettigheter som ytringsfrihet og rett til å organisere seg.

Det var et tresifret antall arrangementer, og statssekretær Chaffey og resten av den norske delegasjonen deltok i flere åpne og bilaterale møter. Ett av de bilaterale møtene var med den tyske digitaliseringsministeren Dorothee Bär.

Statssekretær Chaffey var blant annet paneldeltaker i et åpent møte med tittelen “Health of Democracy in High-Income Countries: Restoring Trust in the Digital Era” hvor diskusjonen blant annet handlet om hvordan man skal håndtere falske nyheter, inkludere innbyggerne i offentlig politikkutvikling utenom demokratiske valg og digitale utfordringer. Foruten Chaffey deltok blant annet en statssekretær fra Sør-Korea og Microsoft Canada (se oversikt over deltakerne under).

Statssekretær Paul Chaffey i paneldebatt på OGPs toppmøte i Ottawa

 

Statssekretær Chaffey deltok også i et møte ledet av en britisk minister (John Penrose) som er den britiske regjeringens “Anti Corruption Champion”. Møtet handlet om et britisk initiativ som har som mål å etablere et internasjonalt nettverk for å fremme åpenhet om “beneficial ownershp” (reelt eierskap). Målet er å blant annet å sette standarder for dette arbeidet. Et eksempel er standarder knyttet til nasjonale registre om reelt eierskap slik at disse kan “snakke sammen” over landegrensene.

Paneldeltakere i Health of Democracy in High-Income Countries: Restoring Trust in the Digital Era:

Ordstyrer: Wilma Haan, CEO, Open State Foundation

  • Paul Chaffey, State Secretary to the Minister of Digitalisation, Norway
  • Lee Jaeyoung, Deputy Minister of the Interior and Safety, South Korea
  • Teele Pehk, Democracy Artist, Former Manager of rahvaalgatus.ee
  • John Weigelt, Chief Technology Officer, Microsoft Canada
  • Ania Calderon, Executive Director, Open Data Charter

Den norske delegasjonen:

  • Statssekretær Paul Chaffey
  • Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre, AIF
  • Utredningsleder Tom Arne Nygaard, (Norsk kontaktperson for OGP)
  • Avdelingsdirektør Terje Dyrstad