Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene og det sivile samfunn. Den inneholder i alt åtte forpliktelser under de tre hovedområdene “Åpenhet i forvaltningen”, “Antikorrupsjon” og “Viderebruk av data”.

Planen trer i kraft 1.7.2019 og skal vare i to år.
Det er mulig å endre og supplere planen med nye forpliktelser i løpet av denne perioden.

KMD vil bruke dette nettstedet til å informere om arbeidet med å implementere planen.