IRM betyr «Independent Reporting Mechanism «. Dette er OGPs revisjonsorgan. De vurderer de enkelte landenes handlingsplaner for å se hvordan disse har oppfylt sine forpliktelser. IRM gir også anbefalinger til det enkelte land om hvordan de kan utvikle gode handlingsplaner.

IRM har en egen ekspert i hvert enkelt land. Vedkommende tar på eget initiativ kontakt med de ansvarlige for de enkelte delene av handlingsplanen. I tillegg vurderer de om planen er blitt utarbeidet i tråd med OGPs prinsipper.

Hvert land utarbeider en egenevaluering etter at handlingsplanen har vært operativ i ett år. Norge leverte sin egenevaluering på Handlingsplan 3 høsten 2017. IRM arbeider nå med å ferdigstille sin evaluering av Handlingsplan 3 basert på Norges egenevaluering.