Arbeidet med å ferdigstille Norges handlingsplan videreføres nå gjennom samskaping mellom sivilsamfunnsorganisasjonene og departementene. Fristen er satt til medio januar med å komme fram til forslag til forpliktelser i planen.

Alle er velkomne til å delta i dette arbeidet.

Se nærmere om saken i vedlagte brev og maler for forpliktelser

HP-5-Innspill til OGP HP5 fra PWYP Norge

HP-5-OGP Handlingsplan 5 – oppfølging av seminar med mål å konkretisere forpliktelser

HP-5-Møtetabell 

Innspill til forpliktelser i HP 5