Her finner du brevet og utkast til justerte eller nye forpliktelser.

Forslagene må være KMD i hende innen tirsdag 18. mai til  postmottak@kmd.dep.no .