Her finner du brevet og utkast til justerte eller nye forpliktelser.

Kommentar fra Justisdepartementet

Kommentar fra Kunnskapsdepartementet

Kommentar fra OGP-rådet