Møtet ledes av statssekretær Paul Chaffey. Vi vil særlig konsentrere oss om oppfølgingen av OGP Handlingsplan 4. Denne trådte i kraft 1. juli i år. Handlingsplanen er dynamisk i den forstand at det er mulig å supplere planen med nye forpliktelser underveis. Medlemmene i forumet, men også alle andre, er velkomne til å bidra her.

Interessentforaene holdes tre til fire ganger i året. Foraene kan ledes vekselvis av forvaltningen og det sivile samfunn.

Invitasjon (PDF)