Planen ligger nå ute for kommentar. Se  https://ogp.civicomment.org/norway-design-report-2019-2021-public-comment. Spill gjerne inn dine synspunkter eller kommentarer.

 

Se også brev til medlemmene av OGPs interessentforum.