Regjeringen ønsker i utgangspunktet å prioritere følgende områder:

  1. Mer åpenhet om offentlige innkjøp
  2. Antikorrupsjon
  3. Aktiv offentlighet
  4. Tillit til forvaltningen
  5. Integritet og åpenhet i forvaltningen
  6.  Klima og miljø
  7. Viderebruk av offentlige data

Dette betyr ikke at også andre temaer kan være aktuelle for handlingsplanen.

På møtet 23. juni ønsker vi å diskutere disse områdene med det sivile samfunnet. Vi ber derfor om kommentarer og innspill til de foreslåtte områdene. Siden dette skal være en plan som er utarbeidet av myndighetene og sivilsamfunnet i fellesskap, ber vi med dette også om innspill på eventuelle andre områder som kan eller bør tas inn i handlingsplanen.

KDD har invitert alle departementene til møtet. Målet med møtet er at sivilsamfunnet og departementene sammen kan diskutere metoden for samskapning og tidslinjer og videre framdrift, i tillegg til mulige forpliktelser til handlingsplanen som det skal arbeides videre med.

Har du lyst på å delta, men ikke har mottatt innbydelse, kan du melde deg på ved å bruke lenka i brevet.

Etter møtet 23. juni tar vi sikte på å legge ut referat fra møtet og punkter til oppfølging på: https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/ slik at alle kan kommentere på forslagene.

Les brevet her(PDF)