Disse kan du sende til postmottaket i Kommunal- og distriktsdepartementet. postmottak@kdd.dep.no.

Vi ønsker så vel forvaltningens som sivilsamfunnets kommentarer både til prosessen i arbeidet og innhold i planen. Innspillene som framkommer i denne foreleggelsen, vil omtales i den endelige handlingsplanen. 

Les brevet om innspill til OGP – Handlingsplan 5(PDF)

Les utkast til handlingsplan(PDF)